zondag 03 december 2023

Begint het kaartenhuis Greenport in te storten?

Begint het kaartenhuis Greenport in te storten?

Afbeelding1

Het werk zit erop! Tienduizend banen gecreëerd voor hoofdzakelijk buitenlandse werknemers die actief zijn in de grote logistieke megahallen. De mens als hulpmiddel binnen een vorm van moderne menshouderij ten dienste van de aandeelhouders.

Van Heugten ziet zijn werk voltooid. In totaal werd 386 hectare ontwikkeld als bedrijfsterrein, waarvan nog maar 28 hectare te koop staat. Verder is nog 75 hectare te ontwikkelen. Het is niet duidelijk of het Venrayse kruimelindustrieterreintje op de Spurkt ook nog binnen de scope van de genoemde 75 ha. valt. Oeps, sorry! Smakterheide-Noord wordt het nu genoemd vanwege de beladen naam Spurkt.

Waar is het ook al weer allemaal begonnen?

In 2011 zijn er een aantal ingrediënten in een structuurvisie genoemd die door Provincie Limburg en gemeenten in de regio werd opgesteld.

Een gebied:

  • Met uitstekende verbindingen,
  • Met mooie, ook nieuw aangelegde, natuur en landschap. Een groene omgeving waar je kunt fietsen, wandelen en sporten.
  • Waar bedrijven uit de regio ruimte vinden om te groeien én waar plek is voor nieuwe bedrijven.
  • Dat vooral zorgt voor de toekomst. Waar ook jongeren een mooie baan en toekomst vinden.
  • Een gebied waar innovatie en duurzaamheid áltijd centraal staan.

Tja, het is maar door welke bril je het ziet. Het is een feit dat de omwonenden van Greenport en de gemeenteraad van Horst aan de Maas de ontwikkelingen spuugzat zijn.

Lekker fietsen, wandelen en sporten in een groene omgeving op een industrieterrein? Jongeren een mooie baan, bedoelen we hier de jongere arbeidsmigranten? Groei voor regio bedrijven?, Ja, als je Chinese en buitenlandse investeerders ook als regionale beschouwt. De wereld is inmiddels als een dorp te zien toch? Greenport is niets meer en minder dan het pakhuis voor Duitsland. Nederland heeft dusdanig gunstige regelingen dat het veel slimmer is om een Duits pakhuis net tegen Duitsland in Nederland te hebben. Van de Achterhoek tot onder in Limburg heeft de grensregio een ernstige uitslag in de vorm van grote logistieke dozen. Innovatie en duurzaamheid als greenwashing voor pakhuizen in de reclamefolder.

Inmiddels is ook de huisvesting van al de buitenlandse werknemers een verdienmodel geworden. Niks sociale woningbouw voor de minimaal betaalde buitenlandse arbeidskrachten in noord Limburg. De zuur verdiende centjes moeten nog afgeroomd worden voor huisvestingskosten. Van Gool van Kafra Housing heeft €100.000,--, verdiend op de buitenlandse werknemers, gebruikt om de landelijke VVD kas te spekken. Pervers!

De gemeenteraad van Horst aan de Maas heeft de wens om vanaf nu de grote logistieke reuzen te weren. De laatste hectaren zijn voor kleine bedrijven uit de regio en er moet een robuuste groene buffer komen tussen Sevenum en Greenport. Dus geen schaamrandjes groen waar de mens en de aanwezige dieren het maar mee moeten doen.

Echter voor het weren van de logistieke reuzen wordt een prijs betaald!  De gemeenteraad van Horst aan de Maas lijkt dit verlies voor lief te nemen aldus een artikel in de Limburger.

Afbeelding2

De aandeelhouder Horst aan de Maas is schijnbaar het concept van grote blokkendozen op mega industrieterreinen beu.

Het wordt nu interessant om te volgen of de gemeenteraad van Horst aan de Maas terug in zijn hok wordt gestuurd door Greenport. Zeker in het licht van de doofpotstrategie rondom een corruptiegeval dat nog speelt. Een van de aandeelhouders van Californië B.V. is ontwikkelbedrijf Greenport Venlo. Bij Greenport zijn de gemeenten Venlo, Venray en Horst aan de Maas grootaandeelhouder. De Limburger meldde dat in 2021 toenmalig wethouder Rudy Tegels van Horst in een aandeelhoudersvergadering nog vragen stelde over mogelijke belangenverstrengeling. Die vragen werden vakkundig gepareerd door Ruud van Heugten, directeur van Ontwikkelbedrijf Greenport.

De duistere miljoenendeal rond een knooppunt bij Venlo: hoe kon directeur Lodewijk Burghout van ontwikkelbedrijf Californië B.V. bijna 30 hectare grond kopen voor een vriendenprijs? 30 euro per vierkante meter was de gangbare prijs voor dergelijke grond. Burghout betaalde bij deals in 2019 en 2020 nog geen negen euro per vierkante meter. Dit is niets meer of minder dan gestolen grond.

Nu, eind november 2023, is er enige helderheid. Burghout treft Blaam door handelen met voorkennis. De commissarissen die toezicht moesten houden zaten ook fout. De aandeelhouders blijven buiten schot omdat onderzoek naar deze relatie niet binnen de onderzoeksopdracht van advocaat Frans Stibbe zat. Dit laatste is trouwens een gangbare strategie om politieke bestuurders uit de wind te houden. 

Afbeelding83

Inmiddels hebben twee benadeelde tuinders stappen ondernomen. Bij de verkoop aan Burghout zijn afspraken geschonden. De ondernemers claimen miljoenen euro’s bij Californië BV. Ze kochten zelf jaren geleden grond van het grondbedrijf. In het koopcontract stond volgens hen dat Californië BV andere kavels niet goedkoper zou verkopen dan de prijs die met de tuinders was afgesproken. Dit om een eerlijke speelveld in balans te houden.

Afbeelding42

Corruptie is misbruik maken van publieke macht voor privaat gewin. Is hier spraken van corruptie?

Voor de strafbaarheid van corruptie geldt altijd dat de bepalingen in het Wetboek van Strafrecht bepalend zijn.

  • Niet-ambtelijke corruptie: Artikel 328ter Wetboek van Strafrecht
  • Ambtelijke corruptie: Artikelen 177/178 (actieve omkoping) en artikelen 363/364 (passieve omkoping) Wetboek van Strafrecht

Voegt van Heugten nu uit omdat dit nu strafrechtelijk wordt onderzocht en de aandeelhouders daarbij toch aan de beurt komen? Verlaten de ratten het zinkende schip Greenport?

We zouden door alle onfrisse praktijken de Venrayse wens om een industrieterrein van 20 hectare te ontwikkelen bijna vergeten. Dit moet ook een industrieterrein worden met kleine kavels waar geen plek is voor grote megahallen. Het weren van logistieke reuzen op de laatste terreinen van Greenport bij Sevenum zou een miljoenen verlies betekenen. Geld dit ook voor Smakterheide Noord (lees: Spurkt)?